Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 268 109 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Witaj, Strudzony Wędrowcze, który idziesz w stronę Światłości. Usiądź i poklikaj sobie. Ciut atrakcji zapewniam ja tobie.

Zaproszenie do konkursu literacko-plastycznego

piątek, 12 maja 2017 8:18

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
pod hasłem
Idźcie i naśladujcie!
dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

 

Organizatorzy:
Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

Patronat Honorowy:
Ks. Bp Jan Kopiec – Biskup Gliwicki
Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie
Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP
Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego

Patronat Medialny:
Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny
Tygodnik Katolicki Niedziela
Radio Jasna Góra
Radio eM
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Sekretariat Konkursu:
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
konkurs@szkolaedytystein.pl
tel./fax 34/351-03-60

Regulamin Konkursu

I                      Cele

 • upamiętnienie 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty Stein i Róży Stein;
 • przygotowanie do obchodów X rocznicy ogłoszenia Edyty Stein Patronką Lublińca;
 • pogłębienie znajomości życia i przesłania Edyty Stein;
 • rozbudzenie zainteresowania postacią Współpatronki Europy;
 • rozwijanie pasji artystycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

II                    Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  literackiej  - dla grup wiekowych: uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli
  plastycznej  - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
 2. Uczestnicy nadsyłają prace autorskie na temat: W czym mogę naśladować Edytę Stein – Patronkę Europy, niepublikowane do tej pory oraz nienagrodzone w innych konkursach.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, w rozmiarze nie przekraczającym formatu A3 lub w przypadku rzeźby wysokości 30 centymetrów, bez użycia materiałów sypkich, szkła i innych „dodatków”.
 4. Prace literackie w dowolnej formie  nie mogą przekraczać 3 stron formatu A4 wydruku komputerowego czcionką Times New Roman rozmiar 12, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Do pracy prosimy dołączyć kartę uczestnika (załącznik nr 1) zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, adres uczestnika, numer telefonu oraz mail, krótką notatkę biograficzną o autorze, kategorię konkursową, oraz płytę CD ze zdjęciem autora w formacie .jpg oraz tekstem pracy literackiej i notatki biograficznej. Ponadto
  w przypadku uczniów także nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
  w konkursie.
 6. Zgłoszenia oraz prace należy przesłać na adres: Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW,
  42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 8, z dopiskiem KONKURS.
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 8. Autorzy wyrażają zgodę na publikacje wizerunku i pracy w publikacji po konkursowej oraz w prasie i zasobach Internetu.

III                  Terminy

 1. do 19 maja 2017 roku – zgłoszenie udziału w konkursie na kwestionariuszu zgłoszenia (załącznik nr 2a dla szkół lub 2b dla osób dorosłych) pocztą tradycyjną lub mailem
  na adres: konkurs@szkolaedytystein.pl
 2. do 20 czerwca 2017 roku – przesyłanie prac konkursowych – decyduje data stempla pocztowego
 3. do 30 września 2017 roku – ogłoszenie wyników na stronie www.szkolaedytystein.pl
 4. 13 października 2017 roku – uroczysta gala z wręczeniem nagród.

O miejscu i szczegółach gali uczestnicy zostaną poinformowani w oddzielnym mailu.

IV                  Nagrody
W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze pracy wybrane przez jury.
Jury może w uzgodnieniu z organizatorami przydzielić także wyróżnienia. Nagrodzeni otrzymują nagrody rzeczowe. Przewiduje się publikację nagrodzonych prac w tomiku pokonkursowym.

                                     

                                                
                                  

 

Pieczątka szkoły                                                                                                            Załącznik nr 1

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie!
dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

 

KARTA  UCZESTNIKA

Dane uczestnika

Imię i nazwisko:

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Mail

 

 

Kategoria konkursowa (proszę zaznaczyć znakiem „X”)

 

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 

dorośli

 

uczniowie gimnazjum

 

 

 

Dane szkoły

Nazwa szkoły

 

Adres

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

Krótka notatka biograficzna

 

         

 

…………………………………………………..                                                    ………………………………………….
Miejscowość, data                                                                                                  Pieczęć i podpis dyrektora

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

a)       administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW
w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 8.

b)       dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu

c)       uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy.

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu moich/mojego dziecka[1] na stronach internetowych Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 

………………………..         ……………………………………………………………….…..       ……………………………..

         Data                               imię i nazwisko uczestnika/ rodzica/prawnego opiekuna1                      podpis

 

 


Załącznik nr 2

Pieczątka szkoły

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie!
dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

 

KWESTIONARIUSZ  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY

 

Pełna nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Telefon

 

Mail

 

Opiekun konkursu

 

Telefon do opiekuna

 

Mail do opiekuna

 

 

Zgłaszam udział szkoły w następujących kategoriach konkursowych*:

Kategoria literacka

 

Kategoria plastyczna

 

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

 

 

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

 

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 

uczniowie gimnazjum

 

 

uczniowie gimnazjum

 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

* proszę zaznaczyć kategorię wiekową znakiem X

 

 

 

 

 

………………………………                                  …………………………………………..
Miejscowość, data                                                                            podpis i pieczęć dyrektora

 

Załącznik nr 2

 

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie!
dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

 

KWESTIONARIUSZ  ZGŁOSZENIA  OSOBY  DOROSŁEJ

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

Adres

 

Telefon

 

Mail

 

 

Zgłaszam swój udział w następującej kategorii konkursowej*:

 

Kategoria literacka

 

 

Kategoria plastyczna

* proszę zaznaczyć kategorię znakiem X

 

 

 

 

 

………………………………                                  …………………………………………..

Miejscowość, data                                                            [1] Niepotrzebne skreślić


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nie tylko o Jaroniu w "Ziemi Lublinieckiej"

czwartek, 13 kwietnia 2017 16:14

Nie tylko o Jaroniu w "Ziemi Lublinieckiej"

 

W nr świątecznym (nr 1/2017) magazynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Lubliniecka" opublikowałem koleiny swój artykuł (strona 18) na temat twórczości niedocenianego poety Ziemi Lublinieckiej Jana Nikodema Jaronia (1881-1922). Tym razem zająłem się analizą Jego wiersza bez tytułu * * * (Nie zmartwychwstaną raz przeżyte chwile).
Natomiast na s. 20 zamieściłem krótką refleksję na temat lokalnego, kiedyś popularnego, powiedzenia o Lublińcu "w Olesnie pycha, w Lublińcu błoto, a w Dobrodzieniu złoto".

Jaroń ZL IV 2017.jpg

 

Wersja pdf tej powiatowej gazety znajduje się na stronie wydawcy - Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

 

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/ziemia-lubliniecka-ga…

 

Edward Przebieracz
Lubliniec, 13 IV 2017 - Wielki Czwartek


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Słowo wstępne E. Przebieracza do tomiku wierszy Barbary Pawlak "MÓJ KOŚCIÓŁ - MOJA RADOŚĆ"

piątek, 03 marca 2017 11:59

MÓJ KOŚCIÓŁ - MOJA RADOŚĆ

 

- to tytuł tomiku poetyckiego, wydanego właśnie przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu, którego autorką jest Pani BARBARA PAWLAK, zam. Myszków. Zbiór poezji liczy 88 stron formatu A5, w tym 7 kolorowych grafik, których autorką jest córka Autorki ANNA STRUGALSKA. Miałem zaszczyt napisać Wstęp do książki, który prezentuję:

 

Wiersze radosnego kościoła,
czyli słowo o poezji Barbary Pawlak


Wiersze Barbary Pawlak są godne polecenia każdemu czytelnikowi, ponieważ wypływają z wiary i serca ich Autorki, są obrazem Jej duszy. A jest to dusza na wskroś rozmodlona, rozśpiewana, każdym swym słowem – i tym zapisanym i wypowiedzianym – adorująca Boga Trójjedynego.
Adoracja owa jest z kolei nie jakimś zastygłym schematem oddawania czci Bogu w bojaźni, posłuszeństwie, strachu, czy nawet w świętym drżeniu. Nic z tych rzeczy. Poetka z Myszkowa – zresztą znana mi osobiście – potrafi cieszyć się życiem i swą wiarą katolicką, zarówno w życiu osobistym jak i w poezji. Jej wiersze tryskają wiarą, nadzieją i miłością, to utwory radosnego kościoła, w którym jest „moc niewyczerpana” i Pokarm na drodze ku wieczności, kościoła, w którym jest żywy i obecny Jezus Chrystus.
W każdym wierszu pani Barbary dokonuje się epifania Boga także poprzez kult świętych i Aniołów, cześć dla Matki Najświętszej.
Wiersze jednak nie są lukrowane, przesłodzone, podejmują bowiem motywy i wątki bardzo ważne i trudne dla każdego wierzącego: słabość i grzeszność człowieka, jego zagubienie we współczesnym świecie.Poetka pokazuje różne egzystencjalne zagrożenia dla ciała i duszy, których głównym sprawcą jest szatan.
W tomiku, który zbudowany jest z 2 części: stricte poetyckiej oraz z tekstami pieśni kościelnych, ponad trudności i ciemności wiary i życia wznosi się jednak światło i Światłość. Zbiór wierszy jest nie tyle optymistyczny, co niosący ewangeliczne przesłanie miłości bliźniego i Boga, ukierunkowujący na wieczność.
Pani Barbara pisze o swej wierze w kategorii pewnika, dzieli się sumą przeżyć i doświadczeń życiowych z czytelnikiem po to, by uświadomić mu, że istnieje „wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7,13-14).Prawdziwe życie, to nie życie tu i teraz, na ziemi, lecz to późniejsze, które rozpocznie się w chwili śmierci każdego z nas, to życie wieczne, w stałej obecności z Jezusem Chrystusem. Dlatego Pani Pawlak, mimo trudności dnia codziennego wie, co należy czynić:
wybieram widne trasy
odczytuję znaki
zmierzam
szlakiem jasnym
na drugą stronę
ŻYCIA
I Tobie, Szanowny Czytelniku, życzę, by lektura wierszy autorstwa Barbary Pawlak zachęciła Cię do stawiania jeszcze bardziej zdecydowanych kroków „na drugą stronę Życia”.
Pani Barbaro! Za bogobojne wiersze, pięknie dziękujemy!
Na koniec zauważyć trzeba, że niewątpliwie uroku tomikowi dodają kolorowe prace rysunkowe z cyklu „Tańczące Anioły”, których autorką jest Anna Strugalska – córka Barbary Pawlak.


Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 13 II 2017 – MB Fatimskiej

 

 


Podziel się
oceń
5
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

O miłości słowo, czyli Walentynkowo - zaproszenie na Walentynki do lublinieckiego Muzeum

środa, 01 lutego 2017 13:44

O miłości słowo, czyli Walentynkowo

 

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła i Lubliniecki Klub Literacki LOGOS zapraszają mieszkańców nie tylko Lublińca i Ziemi Lublinieckiej w niedzielę 12 lutego do Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu na godz. 15,00,  by przyszli z ważną dla nich osobą (z mamą, babcią, córką, żoną, mężem, przyjacielem, znajomym, kolegą) i przeczytali jej życzenia walentynkowe. Literacka forma życzeń dowolna (rymowanka, wiersz, bajka, opowiadanie, a może piosenka) – ważne, by był tekst o miłości i napisany z dozą humoru. Imprezę poprowadzi niżej podpisany. Dyplomy i nagrody książkowe funduje Wydawnictwo św. Macieja Apostoła.  Nagrodę główną: kolację dla dwojga, zaserwuje restauracja „Rajska”. Oprócz doznań literackich będzie jeszcze bezpłatnie muzyka do serca (zaprezentują się Maria Matusek i Florian Halama) i ciasto do żołądka (swojski wypiek Czesławy).                     

Wstęp wolny!

Edward Przebieracz

Lubliniec, 1 II 2017


Podziel się
oceń
7
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Edward Przebieracz w Biegu po choinkę

środa, 01 lutego 2017 13:39

Biegłem po choinkę

W piękne, sobotnie, słoneczne południe 17 XII 2016 wziąłem udział w lublinieckim lesie (k. leśniczówki) w "Biegu po choinkę". Trasa była miejscami bardzo ciężka, bo oblodzona, ale do mety na 335 startujących dorosłych dobiegłem na miejscu 39 (w pierwszej 50-tce byłem najstarszym uczestnikiem) zdobywając tym samym nagrodę, przeznaczoną dla pierwszych 100 zawodników na mecie, czyli choinkę. Oprócz tego otrzymałem, jak każdy startujący, pamiątkowy medal w kształcie choinki.

medale.jpg

Wyniki biegu:
http://www.zmierzymyczas.pl/i…/wyniki/20161217_Lubliniec.pdf

start biegu.jpg

Na zdjęciu: ten gość w głębi, w białej koszulce, to ja.

Polecam także relację z imprezy w Telewizji Katowice. W materiale prezentującym grupę dorosłych biegaczy zauważyłem także siebie.
Link do TVP3:
https://katowice.tvp.pl/…/ponad-piecset-osob-pobieglo-w-szc… relacja w TVP3

 

Edward Przebieracz
  Lubliniec, 19 XII 2016 


Podziel się
oceń
5
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

wtorek, 26 września 2017

Licznik odwiedzin:  99 428  

O moim bloogu

Publikacja wierszy religijnych.Myśli i rozważania pod Krzyżem. Prowadzenie warsztatów literackich.Pomoc (korekta,skład komputerowy, kontakt z Wydawnictwem) w wydaniu tomiku poetyckiego lub innej książ...

więcej...

Publikacja wierszy religijnych.Myśli i rozważania pod Krzyżem. Prowadzenie warsztatów literackich.Pomoc (korekta,skład komputerowy, kontakt z Wydawnictwem) w wydaniu tomiku poetyckiego lub innej książki.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 99428
Bloog istnieje od: 2051 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl